ภาษา

ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ศรีราชาประจำเดือนพฤษภาคม2556

เรียนเชิญกรรมการสมาคมและผู้ที่เกียวข้องกับการจัดงานACS DAYประจำปี2556เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันณ.ที่ทำการSt.Gabrielทองหล่อซ.25ในวันที่22พฤษภาคม2566เวลา18.00น

อ่าน

1,828

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

14/05/2013

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่นๆ

ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ศรีราชาประจำเดือนพฤษภาคม2556